Create Freedom and Value for yourself

Plaradise คือแหล่งเรียนรู้การเป็น Online Entrepreneur ที่ให้ข้อมูลในเรื่องเทคนิคและไอเดียต่างๆสำหรับยุค 4.0 โดยมีเป้าหมายว่าอยากช่วยให้ทุกๆคนมีอิสระในการใช้ชีวิตตามที่ตัวเองอยากจะเป็น เริ่มตั้งแต่การสร้างแบรนด์ สร้างเว็บไซท์เพื่อขายสิ่งที่คุณมี ซึ่งไม่ได้จำกัดแค่การขายสินค้าที่จับต้องได้อย่างที่เราเข้าใจกัน แต่เราสามารถทำธุรกิจออนไลน์ได้ด้วยการขายข้อมูล และบริการที่เราสร้างขึ้นโดยมีรูปแบบเป็นสินค้าดิจิตอล อย่างเช่น E-book, E-Course, Template งานต่างๆ ไปจนถึงบริการที่เราสามารถนำเสนอขายได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น รับงานดูแลบัญชี เป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย รับงานออกแบบ เป็นต้น
ที่ Plaradise เปรียบเสมือนตัวแทนพื้นที่และความคิดอิสระในการเป็นตัวตนของแต่ละคน โดยเริ่มจากการมี Online Office ของตัวเองก่อน แล้วก็สร้างข้อมูลดีๆลงไป ณ ที่แห่งนั้น จากนั้นก็เผยแพร่ไปตามช่องทางโซเชี่ยลต่างๆ เพื่อให้คนที่สนใจได้นำไปปรับใช้ได้ และสิ่งที่สำคัญคือการได้เรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีบนแพลทฟอร์มต่างๆ การรู้จักใช้เครื่องมือเพื่อให้เราตามทันโลก
นอกจากเว็บไซท์และแบรนด์แล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือคุณค่าในตัวเองที่เราค่อยๆสร้างและสะสมมันไปเรื่อยๆทีละเล็กทีละน้อยอย่างสม่ำเสมอ ได้สะท้อนออกถึงความรู้ความสามารถของแต่ละคนว่าได้ถูกกลั่นกรองและนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรในชีวิตจริงบ้าง ช่วยชี้นำสังคมไปในทางที่ดีขึ้นได้หรือไม่ และเมื่อเราส่งมอบสิ่งดีๆให้กับโลกแล้ว โลกก็จะตอบแทนสิ่งดีๆกลับมาให้เราเช่นกัน

สวัสดีค่ะ ปลา ณภัทร

Entrepreneur | Designer | Owner at Plaradise

นักออกแบบที่ผันตัวมาทำธุรกิจออนไลน์ของตัวเอง เพราะตั้งใจว่าอยากให้ทุกคนมีผลงานดีๆของตัวเองอย่างเป็นเรื่องเป็นราวบนโลกออนไลน์ และมองว่าอนาคตข้างหน้าความรู้เรื่องดิจิตอลเป็นสิ่งที่เราคนไทยทุกคนควรจะเรียนรู้และทำความเข้าใจกับมันให้มากขึ้นเพื่อให้ทันกระแสโลก